پشتیبانی آنلاین

info@mashhad724.ir

تلفن جهت رزرو

051-38045

اگر در حال غرق شدن هستید

در هنگام غرق شدن ... برای نجات فرد در حال غرق شدن ... پس از نجات یافتن از غرق شدن ... چه باید کرد؟؟؟؟