پشتیبانی آنلاین

info@mashhad724.ir

تلفن جهت رزرو

05138045

اگر در حال غرق شدن هستید

در هنگام غرق شدن ... برای نجات فرد در حال غرق شدن ... پس از نجات یافتن از غرق شدن ... چه باید کرد؟؟؟؟

میتوان به فردی که خودش را در معرض غرق شدن میبیند، توصیه هایی داشت؛ اصلی ترین توصیه، حفظ آرامش و خونسردی است زیرا به محض اینکه کسی خود را ببازد و حالت شناوری اش را از دست بدهد، امکان غر ق شدن بسیار زیاد میشود.
چطور میتوان به انسانی که در آستانه غر ق شدن  است کمک کرد؟ آيا  افراد عادی می توانند این کار را انجام دهند؟

این نکته مهمی است همه ما باید به یاد داشته باشیم؛ نجات فردی که در حال غرق شدن است، از عهده هر کسی برنمی آید.
این یک کار حرفه ای است زیرا ممکن است به جای نجات، به فرد آسیب بزنیم. شیوه گرفتن سر فرد در حال غرق شدن، اهمیت زیادی دارد و اگر این کار اشتباه انجام شود به ستون فقرات و گردن او آسیب می رسد.
وقتی یک ناجی حرفه ای فردی را نجات می دهد، اگر بیهوش باشد، از همان زمانی که در آب است، عملیات احیای تنفسی اش را آغاز می کند. این کاری است که از عهده هر کسی برنمی آید که حین نجات و کشیدن فرد به سوی ساحل، تنفس دهان به دهان هم انجام دهد. پس از آنکه مصدوم به ساحل رسید، اگر هنوز بیهوش بود، باید به سرعت احیای قلبی، به وسیله فردی که دانش این کار را دارد انجام بگیرد.

پس از احیای قلبی، افراد حاضر در ساحل و خانواده فرد باید چه کارهایی انجام دهند؟
فردی که از آب بیرون کشید ه شده است باید به سرعت گرم شود. با هر وسیله ای که در دسترس است، باید بدن او را پوشاند تا دمای بدنش بالا رود. در ضمن اگر استفراغ کرد، او را به سمت چپ بدنش بخوابانید تا هر آنچه در دهان دارد، بیرون بریزد. اگر به همان حالت طاقباز بماند، استفراغ ممکن است به داخل ریه هایش بازگردد که خطر زیادی دارد. معمولا کسی که از دریا بیرون آورده می شود، به دلیل موج های سهمگین و بلعیدن مکرر آب کمی گیج است. تا زمانی که وی چنین حالتی داردو کمی گنگ است، چیزی به او برای خوردن ندهید؛ حتی آب، زیرا بدن وی حالت طبیعی ندارد و ممکن است نتواند چیزی را به درستی قورت دهد. حتما باید ریه های فردی که نزدیک به غرق شدن بوده و در آب بارها بی اختیار بالا و پایین رفته است، مورد معاینه دقیق قرار بگیرد. اگر آب داخل ریه ها رفته باشد، باید هرچه سریع تر اقدام های اورژانسی برای تخلیه ریه ها انجام شود. عفونت سینوس رایجترین  عارضه در کسانی است که در خطر غرق شدن قرار داشته اند. ازطرفی جریان آب آنها را به شدت به کف دریا یا صخره و سنگ ها میکوبد و ممکن است استخوا نهایشان هم آسیب دیده باشد. بعداز آنکه مصدوم کمی هوشیار شد، بدن او رابررسی کنید و اگر زخم یا کبودی مشاهده کردید، به سرعت به مراکز پزشکی مراجعه کنید. به جز این موارد، آزمایش های خون تخصصی هم در موارد خاص انجام می شود