پشتیبانی آنلاین

info@mashhad724.ir

تلفن جهت رزرو

051-38045

شماره حساب های مشهد724

جهت واریز هزینه بلیط هواپیما ، رزرو و ...

شماره حساب : 4757690123
شماره کارت : 6104337260503295
به نام حجت عبدیان
.لطفا پس از واریز حتما فیش پرداختی فکس گردد
05138045
09152000724
09157007724
05138535500